Hyggeligt og moderne deltidslokale til leje i psykologfællesskab Dytmærsken 8, 1. 


Lokalet deles med psykolog og er møbleret. 


Ring 30298761 ved interesse. 

Klinikken holder sommerferie i perioden 15/7 - 31/7 incl. 


Hvis du har akut brug for hjælp i denne periode, skal du kontakte


- egen læge

-Psykiatrisk Rådgivningstelefon på 78470407

- for veteraner Veterancenterets døgntelefon: 72819700

- for Politi Støtte og Rådgivning: 40436757.


God sommer. 


​“Being able to feel safe with other people is probably the single most important aspect of mental health;
​safe connections are fundamental to meaningful and satisfying lives.”


― Bessel A. van der Kolk, The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma


Om...
Psykotraumatologisk Klinik Randers


Psykotraumatologisk Klinik Randers er udsprunget af en psykologisk klinik med et bredt fokus på almene psykologiske problemstillinger, undersøgelser, supervision og konsulentfunktion, men er i dag langt overvejende en behandlingsklinik for psykologiske kriser og traumer.


Jeg arbejder dagligt med veteraner, aktive soldater, politifolk, førstehjælpere, behandlere i psykiatri mm.  samt helt almindelige mennesker, som har været udsat for et eller flere traumer, der derefter forstyrrer deres dagligdag og livskvalitet. Jeg forestår samtale behandling og debriefinger. 


Målgruppen er kun voksne klienter. 


Psykotraumatologisk Klinik Randers er beliggende i hjertet af Randers, tæt på offentlig transport og parkering.


Lokalerne er lyse og store og lever op til moderne og handicapvenlige klinikfaciliteter. 


Psykotraumatologisk Klinik er en del af et større klinikfællesskab i centrum af Randers. Se længere nede på siden for informationer om kolleger i klinikken.

Behandling af traumer


Hjernen bearbejder normalt hændelser med en stor fleksibilitet, men når vi udsættes for et traume, kan denne almindelige bearbejdning sættes ud af funktion. Traumet bliver lagret i mere ubearbejdet form, hvilket hæmmer vores evne til at regulere både tanker, følelser, adfærd og vores selvforståelse. Almindelig bearbejdning af dagligdags begivenheder kan, hvis et traume eksisterer, hindres. Ved tanker om traumet, vil dette opleves som det gjorde, da det opstod.


Inden behandling af traumer, kan tanken om at gå ind i det, som er svært, føles uoverskueligt. I behandlingen vil du som klient dog altid være i kontrol. Selv om du vil blive forberedt på, hvad der skal ske kan behandling af traumer være en intens oplevelse, som du skal være klart til, inden du beslutter dig for at gå ind i processen. Det er vigtigt, at du kan følge behandlingen til ende, for at få det fulde resultat. 


Behandlingen i klinikken foregår med forskellige terapeutiske referencerammer, herunder EMDR, kognitiv terapi (CBT, CPT og CFT), psykodynamiske og systemiske referencerammer. Bliver vi enige om, at dette ikke er det rette for dig, arbejder vi med kognitive og dynamiske metoder. 

 Jeg er uddannet i den klassiske kognitive adfærdsterapi (CBT) og behersker traumebehandlingen Cognitive Processing Therapy (CPT), samt 3. generations kognitiv terapiretning Compassion Fokuseret Terapi (CFT). 


Der vil blive valgt terapeutisk retning i hvert enkelt tilfælde efter vurdering af problemstilling. 

EMDR


EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing.


Traumer kommer af stærke oplevelser, ofte livstruende, som hjernen har vanskeligt ved at bearbejde. Sådanne oplevelser kan påvirke dagligdagen, selv år efter at det er sket. EMDR hjælper ved at bearbejde fortidens traumer så nutiden kan leves mere frit.


EMDR er evidensbaseret terapi til behandling af konsekvenserne efter traumer. Traumer kan ofte medføre voldsomme følelser, temperament, angst, manglende kontakt til følelseslivet, ændret adfærd, ændret personlighed, ændret socialt liv, invaderende symptomer som mareridt og flashbacks mm. De kan medføre diagnoser som angst, depression, belastningsreaktioner, PTSD og CPTSD.

 

EMDR er i dag ikke kun en traumeterapi, men anvendes også til mange andre tilstande.

 

Når man arbejder med EMDR, arbejder man ikke så meget med symptomerne i sig selv, men mere med det bagvedliggende traume. Med EMDR er man i stand til at varigt at ændre symptombilledet.

 

WHO har anerkendt EMDR som en effektiv behandling af PTSD og andre stresstilstande.


Læs mere om EMDR her.

Psykolog Annemarie Ostenfeld, 

klinikejer

Jeg er uddannet fra University of Sussex, England (1999) i Experimental Psychology og har en kandidatuddannelse fra Aarhus Universitet (2002). Den første gav mig en biologisk og neurologisk forståelse af menneskets sind, mens min kandidatuddannelse var målrettet klinisk arbejde. I 2003 startede jeg egen praksis og har arbejdet i denne siden. 


Jeg har specialiseret mig i Kognitiv Adfærdsterapi (KAT) og Eye Movement Desensitisation Reprocessing (EMDR) og bruger Compassion Fokuseret Terapi (CFT) samt Cognitive Processing Therapy (CPT), når det er bedste praksis. 


Gennem de seneste år har klinikken udviklet sig til at være en almen bred psykologpraksis til behandling af traumer hos voksne. Jeg har erfaring med behandling af særligt PTSD og er tilknyttet Forsvarets Veterancenter og Rigspolitiet og ser under ydernummerordningen mange med både nye traumer og med konsekvenserne af ældre eksisterende, ubehandlede traumer. 


Jeg deltager løbende i kurser og faglige sammenhænge og modtager selv supervision for til stadighed at holde mig orienteret om ny viden og fortsat udvikle mine metoder. 

 

Jeg har overenskomst med sygesikringen, yder 769398.

Psykologistuderende Maria Winther


Jeg har en bachelor i Psykologi fra Syddansk Universitet (2021) og er nu igang med mit sidste år af min kandidat i Psykologi på Syddansk Universitet.


Jeg er i øjeblikket i praktik som ungerådgiver i headspace i Aarhus. Her har jeg samtaler med unge, som har brug for nogen at tale med. Jeg har gennem min praktik blandt andet haft berøring med traumer, depressive tanker, angstfyldte tanker samt selvværd og selvtillid. Derudover har jeg erhvervet mig viden om samtaleteknikker og modtaget supervision på forskellige psykologiske værktøjer.


Jeg har altid været utrolig nysgerrig på menneskers adfærd og de bagvedliggende årsager til vores adfærd. Jeg tror på, at psykologien kan hjælpe os til at forstå os selv bedre, så vi kan bevæge os henimod et mere værdibaseret og meningsfuldt liv.

Klinikken er beliggende i et klinikfællesskab med 5 andre        psykologklinikker 


Psykolog Louise Munk:

http://psykologlouisemunk.dk/


Psykolog Trine Flindt:

https://www.psyklus.dk/


Psykolog Christina Blumensaat:

https://www.psykologranders.dk/


Psykolog Søren Petersen:

https://candpsyk.dk/


Psykolog Lene steppinge:

https://lenesteppinge.dk/

Billede er på vej

Ydelser

Behandling

Klinikken yder primært behandling af kriser, traumer og belastningsreaktioner.


Da klinikken har ydernummer, kan man gennem egen læge få en henvisning til behandling af også mere generelle problemstillinger. 

Supervision

Der tilbydes supervision til både psykologer og andre faggrupper. Der gives både fagsupervision inden for psykoterapi og traumer samt processupervision inden til andre faggrupper. 

Konsulentfunktion og debriefing

Jeg tilbyder forskellige konsulentydelser, når en virksomhed, personalegruppe eller organisation rammes af en hændelse og ønsker defusing og/eller debriefing, opfølgning efter voldsomme hændelser, undervisning og lignende. 

Undersøgelser

Jeg laver undersøgelser for kommuner og forsikringsselskaber til afklaring af diagnostik og arbejdsevne, herunder kognitive-, neuropsykologiske - og personlighedsundersøgelser.

Det med småt...

Jeg arbejder under Psykologloven under Socialministeriet og fælles Etiske principper for nordiske psykologer under Dansk Psykologforening. 


Jeg har fuld tavshedspligt. Jeg udleverer ALDRIG journaler, heller ikke ved tilladelse fra klienten. I stedet besvarer jeg, med klientens underskrevne samtykke, brev med spørgsmål fra forsikringsselskaber, advokater mm.  


Jeg er autoriseret fra Dansk Psykolognævn, som også tager sig af evt. klagesager. Er en skade opstået som resultat af behandling, skal evt. klage rettes til Patienterstatningen


Jeg er medlem af Dansk Psykologforening.For privatlivspolitik tryk her.

Samtaler takseres efter gældende priser (kontakt os herfor).


Ved forhindring i fremmøde, skal der foreligge en aflysning senest 24 timer inden planlagt samtale, for at undgå at betale fuld pris (da timen kunne være givet til anden trængende klient og at kalenderen skal være fuld). 


Der kan være forsinkelse på samtaler, derfor - vær tålmodig, og husk længere parkeringstid.


Der kan forekomme aflysninger eller flytninger af samtaler grundet uopsætligheder.  Jeg har ingen fast telefontid, men forsøger at være ved telefonen mellem 12.00 og 13. 00. Indtal telefonbesked, så bliver du ringet op snarest muligt.

Grundet GDPR regler, besvares sms ikke. Benyt i stedet kontaktformular neden under.


Det kan være en fordel, at vi kan kommunikere på mail. Hvis dette er tilfældet, så skal du oprette en Protonmail-konto, så er al kommunikation krypteret, som data i sundhedsvæsnet skal være. 


Min adresse er ostenfeld@protonmail.com Den må kun bruges hvis afsendelsen er fra en protonmail.

Ønsker du at klage skal du trykke her

KONTAKT

Grundet persondatasikkerhed bedes du ikke skrive personfølsomme data i beskedfeltet, men blot, hvordan jeg kan komme i kontakt med dig.